Pedagogia

Mètode

Seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, treballem per l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat i la sostenibilitat.

Aquest mètode educatiu pretén que cada noi/a sigui el protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip. La nostra proposta té l’objectiu d’aconseguir que aquest col·lectiu sigui capaç de participar activament i criticament a la societat on viu.

Branques

El mètode escolta i guia està pensat per treballar progressivament amb infants i joves dels 6 als 19 anys. En cadascuna d’aquestes etapes, aniran passant per diferents branques o unitats del mateix interval d’edat:

– Castors i Llúdrigues (6-8 anys)

– Llops i Daines (8-11 anys)

– Ràngers i Noies Guies (11-14 anys)

– Pioners i Caravel·les (14-17 anys)

– Truc (17-19 anys)

Cada branca treballa individualment els seus projectes com a grup, encara que tots es basen en la mateixa proposta metodològica, el que s’anomena pedagogia del projecte.